Dynamiczny rynek paneli fotowoltaicznych

[08.10.2014]

Z najnowszych badań wynika, że rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Zapraszamy do lektury i współpracy z naszą firmą również w tym zakresie

W swoim najnowszym raporcie „Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce” Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że kształtowanie się rynku fotowoltaicznego w Polsce przebiega w sposób bardzo dynamiczny. W branży tej działa już 225 firm – 194 zajmują się dystrybucją modułów PV i urządzeń pomocniczych, 173 oferuje kompleksowe rozwiązania (od wykonania projektu instalacji po uruchomienie inwestycji), a 14 zajmuje się produkcją paneli PV. Potencjał produkcyjny szacuje się na 600 MW/rok, czyli ok. 2,4 mln paneli rocznie.

W 2013 r. sprzedano 20,4 tys. paneli PV o łącznej mocy 5,1 MWp. Najwięcej paneli sprzedano w województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W dalszym ciągu na polskim rynku dominuje sprzedaż paneli typu polikrystalicznego (ok. 92 proc.). W tym roku polskie firmy spodziewają się sprzedaży paneli na poziomie ok. 50 MWp. Zakładają, że ok. 85 proc. całkowitego wolumenu sprzedaży będą stanowiły elektrownie typu on-grid.

Wraz ze wzrostem mocy cena jednostkowa kompleksowych rozwiązań w zakresie elektrowni PV wyraźnie spada od ok. 10 000 zł/kWp dla instalacji o mocy 1 kWp do ok. 6000 zł/kWp dla instalacji 12–40 kWp. Duży wzrost na światowym rynku powinien umożliwić producentom, w tym krajowym, dalszą redukcję kosztów, a dzięki efektowi skali produkcji technologie fotowoltaiczne będą tanieć.

Większość paneli PV pochodzi z importu (80 proc.), a ich łączna moc to ok. 4,1 MWp. Wśród importowanych paneli znaczny udział mają wyprodukowane w Niemczech. Zmniejszeniu w stosunku do 2012 r. uległ sumaryczny udział paneli azjatyckich (Chiny, Tajwan, Malezja). Niewielki łączny udział stanowią również panele importowane z Kanady (ok. 4 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (0,5 proc.).

Widoczny na rynku jest również trend eksportowy. W 2013 r. polscy producenci wyeksportowali ok. 24 MWp paneli PV, a w 2012 r. – 22 MWp, głównie do Niemiec, Czech, Włoch i Francji.

cyt. za Magazyn Fotowoltaika i zapraszamy do współpacy